Poznámky (de)kodéra

Nesouvislé fragmenty kódu

Issue tracker pomocí Trello

| 0 comments

U své malé android aplikace Kdo volal používám pro správu úkolů Trello. Časem jsem začal potřebovat i triviální Issue tracking system s možností integrace do stránky aplikace. Stránka aplikace je v Python-u a běží na appengine.google.com

Napadlo mě proč k tomu vlastně nepoužít stávající systém?

Celé to bylo překvapivě jednoduché. Potřebova jsem k tomu jen následující:

Nastavení boardu v Trello

Ze všeho nejdříve je dobré si rozmyslet jak karty evidovat, formátovat a taggovat. Já použil možnost označovat karty barevnými tagy (labels).  Nerozlišuji jednotlivé záznamy (cards) podle seznamu (list) ve kterém se nachází ale právě podle barevných tagů. Výhodou je, že mám ukončené karty v různých seznamech, tak aby to zapadalo do mého systému.

trello03trello01

Dalším krokem je vygenerování API klíče a získání identifikátoru správného board-u. Celý postup je sepsán na stránce Getting Started.

Zobrazení na webu

Samotné čtení a zobrazení na webu je pak triviální záležitost. Ukázka byla ořezána o mezikrok s cache a některé další nepodstatné části kódu.

# *-* coding: UTF-8 *-*
import webapp2
import trollop
from trollop import TrelloConnection

TRELLO_KEY = 'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx'
TRELLO_SECRET = 'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx'

PNORMAL = '1'
PHIGH  = '2'
SOPENED = '3'
SCLOSED = '4'

class WebHandler(webapp2.RequestHandler):
  """
  Handler to show the home page
  """

  def get(self):
    """ Returns a simple HTML form for home """
    params = {}
    issues = self.trello()
    return self.render_template('home.html', issues=issues, **params)

  def trello(self):
    def isIn(self, haystack, needle):
      for l in haystack:
        if l['name'].lower() == needle.lower():
          return True
      return False

    issues = []
    self.conn = TrelloConnection(TRELLO_KEY, TRELLO_SECRET)
    board = self.conn.get_board('xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx')
    for card in board.cards:
      if card.name.startswith("[#"):
        closed = isIn(card.labels, 'issue completed')
        issues.append(dict(
          id=card.name[1:card.name.find(']')],
          name=card.name[card.name.find(']') + 1:],
          state=SCLOSED if closed else SOPENED,
          closed=closed,
          type=PNORMAL if isIn(card.labels, 'issue normal') else PHIGH
      ))
    return issues

Výsledek je k nahlédnutí na webu aplikace – https://kdovolal.appspot.com/

trello02

Napsat komentář

Required fields are marked *.


Current ye@r *