Poznámky (de)kodéra

Nesouvislé fragmenty kódu

Automatický parser pro jQuery

| 0 comments

V jednom větším projektu používám z historických důvodů jQuery. Při menší refaktorizaci jsem si chtěl ulehčit život a vytvořil jsem jednoduchý, několikařádkový parser.
Parser najde všechny prvky s atributem „data-widget-type“ a pokusí se zavolat oblužnou funkci. Argumenty předávané oblužné funkci lze definovat v atributu „data-widget-attr„. Celé se to hodí např. pro automatické vytváření ui widgetů.

Jedná se opravdu o jednoduchý kód pro ulehčení práce. Cílem nebylo vytvořit rozsáhlý parser s automatickým načítáním AMD modulů apod.

/**
* Tato funkce prohledá DOM model a získá elementy s atributem "data-widget-type".
* Pro každný nalezený element poté zavolá obsluhu pojmenovanou 'parsed_'+ typ_widgetu
*/
$.fn.parse = function(){

  /**
  * Parsuje hodnotu atrubutu 'data-widget-attr' ze které
  * se pokusí získat parametry pro oblužnou funkci
  * Příklad syntaxe: data-widget-attr="prop1:'value',prop2:'value'"
  * @param {String} strAttr
  */
  var _parseAttributes = function(strAttr){
   if(strAttr && strAttr.length){
     try{
      // return $.parseJSON("{" + strAttr + "}"); //toto je hezké ale nefunkční pokud se použijí apostrofy
       strAttr = strAttr.replace('"','"');
      return eval("(" + "{" + strAttr + "}" + ")");
     }catch(e){
      throw new Error(e.toString() + " in data-widget-attr='" + strAttr + "'");
     }
   }
  };

  $('[data-widget-type]',$(this)).each(function(){
   var _type = $(this).attr('data-widget-type');
   var _attr = $(this).attr('data-widget-attr');
   var _func = 'parsed_'+_type;

   // pro zjednodušení jsou obslužné funkce v globálním kontextu
   if(window[_func]){
     window[_func]($(this), _parseAttributes(_attr) || {});
   }
  });
  return this;
};

Příklad použití mluví sám za sebe:

/**
 * Definice obslužné funkce pro data-widdget-type="mujWidget"
 * @param {Object} prvek nad kterým se fce volá
 * @param {Object} argumenty definované v 'data-widget-attr'
 */
var parsed_mujWidget = function(node, attributes){
  //definice výchozích hodnot
  var _mixin = {klic: 'hodnota'};
  //mix s dodanými argumenty
  var attrs = $.extend(_mixin, attributes);

  //vysledne argumenty: attrs = {klic:'hodnota', klic2:'moje-custom-hodnota'}

  //nakonec si zavolám požadovanou funkci
  mojeFunkce(attrs);
};

//zapojení parseru po načtení stránky
$(document).ready(function(){
  $(document).parse();
});

Ve stránce pak stačí zápis:

<!-- nad timto prkem se automaticky zavola "mojeFunkce" -->
<div data-widget-type="mujWidget" data-widget-attr="klic2:'moje-custom-hodnota'"></div>

Napsat komentář

Required fields are marked *.


Current ye@r *